Úvod do etiky v sociální práci

Úvod do etiky v sociální práci

Akademický rok2017/18 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina Uchazeči o studium oboru Etika v sociální práci, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru sociální práce.
Výukové cíle Umožnit studium 1. ročníku oboru Etika v sociální práci uchazečům, kteří prošli přijímacím řízením, ale nebyli přijati k řádnému studiu na TF JU i dalším zájemcům.
Obsah kurzu Studijní plán bude předán účastníku kurzu při zápisu do studijního programu v měsíci září. Student bude seznámen se všemi základními podmínkami nutnými pro absolvování akademického roku.
Forma a metody výuky

Přednáška, seminář.

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 110 výukových hodin povinné předměty/ rok
Termíny výuky Soboty, kdy probíhá kombinované studium.
Poplatek 28 000,- Kč/rok při platbě v měsíci červenci,
29 000,- Kč/rok při platbě v měsíci srpnu
30 000,- Kč/rok při platbě v měsíci září
Možnost využití splátkového kalendáře.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020256404, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 15. 9. 2017
Odborný garant doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Podmínky studia

MENU