Indické náboženské systémy

Indické náboženské systémy

Akademický rok2017/18 (zinmí semestr)
Cílová skupina Senioři, veřejnost
Výukové cíle Posluchači získají úvodní informace o dějinách náboženství na Indickém subkontinentu. Cílem je umožnit posluchačům vytvořit si fundovaný vhled do základních konceptů indického myšlení, hinduistického panteonu a rituální oblasti života hinduistů. Pozornost bude věnována dalším významným indickým náboženským tradicím, kam lze zařadit džinismus a sikhismus, jako systémy odrážející proces vzájemného ovlivňování výrazných náboženských tradic v tomto geografickém prostoru.
Obsah kurzu

1. Protoindická kultura

2. Védismus

3. Brahmanismus

4. Hinduismus

5. Džinismus

6. Sikhismus
Forma a metody výuky Přednášky kombinované se seminárními částmi. Monologická metoda (výklad, přednáška, instruktáž), společná práce s textem.
Doporučená literatura

Knotková-Čapková, B.: Základy asijských náboženství. 1. díl. Praha: Karolinum 2004.

Preinhaelterová, H.: Hinduista od zrození do zrození. Praha: Vyšehrad 1997.

Werner, K.: Náboženské tradice Asie. Brno: Masarykova univerzita 2002.
Lektorské zabezpečení Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU, email: klapetek@tf.jcu.cz
Rozsah kurzu 24 hodin
Termíny výuky

5.10.,  23.11., 30. 11., 7.12., 14.12., 4.1. 2018.

Čtvrtky 9.00-12.00

Poplatek 600 Kč

Platba kurzu

 

Pokyny k platbě obdrží každý přihlášený účastník prostřednictvím emailu před začátkem kurzu.

Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 30. 9. 2017
Odborný garant

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Elektronická přihláška

Přihláška ke stažení

 

MENU