Dětská univerzita na TF JU v Českých Budějovicích

Pátek 29 září 2017 15:15

do

Pátek 26 leden 2018 17:00

Již od začátku nového akademického roku 2017/2018 budou mít také děti příležitost začít „studovat“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Teologická fakulta tím navazuje na úspěšný univerzitní projekt „Dětská univerzita“, který již úspěšně probíhá v rámci PF JU, ZSF JU a FROV. Děti navštěvující 2. stupeň základní školy se do tohoto nového projektu mohou hlásit již nyní, a to na adrese: detskauniverzita@tf.jcu.cz.

A co bude náplní jednotlivých setkání, které budou probíhat semestrálně, vždy jednou za měsíc, v pátek odpoledne v prostorách Teologické fakulty JU?

Děti se zde budou moct seznámit s jednotlivými obory, které se na Teologické fakultě JU již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství.

Jednotlivá setkání budou vždy tematicky zaměřená a jejich cílem bude hledání odpovědí
na otázky, které si děti často pokládají, a to z pohledu konkrétních humanitních vědeckých disciplín, zejména pak teologie a filosofie, ale také sociální a charitativní práce či etiky.

Každé setkání bude mít také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkají s významnými osobnostmi filosofického světa a světa náboženství, navštíví církevní památky a duchovní krásou prosycená místa jihočeského kraje a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

 Na viděnou se těší Mgr. Veronika Iňová (koordinátorka projektu) a všichni zapojení lektoři.

Kde
Budova TF JU, Kněžská 8, České Budějovice
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU