Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

 

 


Rigorózní řízení na TF JU

obhajoba rigorózní práce Mgr. Michala Prívary - 16. 5. 2019

Zahájená habilitační řízení na TF JU

ThLic. Adam Mackerle, Th.D


OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

 

JUDr. Milan Kolář, T18137, si může převzít dopis o zanechání studia, č. j. 04/0156/19, ze dne 12. 02. 2019.

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2019

Odpovědná osoba:  Mgr. Radka Kratochvílová

 

Václava Jordánová, T13250, si může převzít Rozhodnutí o přerušení studia, č. j. S/FTE/19/00000066, ze dne 18.02.2019.

Vyvěšeno dne: 6. 3. 2019

Odpovědná osoba: Zuzana Baumanová

 

Bára Sedláčková, T17039, si může převzít upomínku neuhrazené platby – poplatku za studium,
č. j. S/FTE/19/00000155, ze dne 04. 03. 2019.

Vyvěšeno dne: 8. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                      


Bára Sedláčková, T17039, si může převzít výzvu k úhradě dlužné částky,
č. j. 041900225, ze dne 04. 03. 2019.

Vyvěšeno dne: 8. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                      


Bára Sedláčková, T17039, si může převzít výzvu k úhradě dlužné částky,
č. j. 041900226, ze dne 04. 03. 2019.

Vyvěšeno dne: 8. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová 

 

Kristýna Kopčanská, T18028, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení, 

č. j. S/FTE/19/00000126, ze dne 20. 02. 2019.

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2019

Odpovědná osoba: Veronika Hovjacká         

 

Eliška Mužáková, T18215, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,
č. j. S/FTE/19/00000146, ze dne 25. 2. 2019.

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová          

 

Michaela Tesařová Rybová, T13271, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,
č. j. S/FTE/19/00000132, ze dne 21. 2. 2019.

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová          

 

Matěj Pudich, T18112, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,
č. j. S/FTE/19/00000135, ze dne 21. 2. 2019.

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová          

 

Mariana Havelková, T18329, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,
č. j. S/FTE/19/00000130, ze dne 20. 2. 2019.

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová    

 

Ing. Jan Klesňák, T18200, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,
č. j. S/FTE/19/00000136, ze dne 25. 02. 2019.

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2019

Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová  

 

Roman ŽÁK, T13278, si může převzít rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium,
č. j. S/FTE/19/00000148, ze dne 26. 2. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová 

 

Natálie Nina Kydlíčková, T18245, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,
č. j. S/FTE/19/00000138, ze dne 25. 02. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 3. 2019

Odpovědná osoba:  Mgr. Radka Kratochvílová