Juniroská univerzita

Přihlašte se na zimní semestrJuniroské univerzity a "studujte" na naší fakultě. Studenti ve věku 15 -19 let můžete vyplnit přihlášku a poslat ji e-mailem na detskauniverzita@tf.jcu.cz nebo machulovah@tf.jcu.cz  nebo poštou na adresu: Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice.

Program 2018:

23. 11. 2018  Co od nás svět očekává? (Mgr. Václav Peltan)

14. 12. 2018  Po nás potopa? Člověk a příroda. (Mgr. Martina Pavelková)

18. 1. 2018   Prachy nejsou všechno...? (doc. Ludmila Muchová)

Jednotlivá setkání probíhají semestrálně, jednou za měsíc, vždy v pátek odpoledne v prostorách Teologické fakulty JU a jsou tématicky zaměřena. Seznámíte se s jednotlivými studijními obory a vyzkoušíte si práci vědeckých odborníků z oblasti teologie, filosofie, sociální a charitativní práce a etiky. Budete zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na otázky o životě, světě a náboženství.

Na viděnou se těší koordinátorka projektu Mgr. Veronika Blažek Iňová a všichni lektoři.

Cena kurzu 500 Kč.