Přijímací řízení 2017/18: důležitá data

Termín dne otevřených dveří13. ledna 2017   
informace pro zájemce o studium                  
v 10:00
ve 13:00
Termín podání přihlášky ke studiu
bakalářské, navazující magisterské studium  

do 17. 4. 2017


do 15.8.2017

doplňující přijímací řízení


doktorské studium
do 30. dubna 2017
Termín přijímacích zkoušek
řádný                                                           

12. - 16. června 2017

31. srpna  - 1. září 2017 - doplňující přijímací řízení


náhradní

22. června 2017

pro doktorské programy 21. června 2017

MENU